Proje Hakkında

Burak Ballı Şiir Terapisi projesi 2014 – 2015 tarihlerinde bir örnek
ve ilk kez olması açısından aşağıda özetlenen proje taslağına göre
tadil edilmiş bir program olarak uygulanmıştır.  Şiir Terapi
etkinliğine katılan bireylerin hayata ve geleceğe bakışı açısından,
daha olumlu tepkilerinin yer alması, okuma ve sanatsal yönlerinin
ortaya çıkarılması, sosyal yönlerinin öne çıkarıldığı bir proje
taslağı hazırlandı.

Ülkemiz sınırları içerisinde belirlenen pilot illerde Cezaevlerindeki
Mahkumlara, Basın Mensuplarına, Lise ve Üniversite Eğitim
Kurumlarındaki Öğrenci ve Öğretmenlere, Polis Teşkilatına, Belediye ve
Şirket Çalışanlarına yönelik şiir terapi programı
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirmek istediğimiz bu birliktelikten, bireylerin gelecek
hedeflerinde ufuk açması umudunu taşıdık.

Dil, sembol ve hikayenin iyileştirici gücünü temel alarak, şiir, oyun,
monolog gibi yaratıcı yazı çalışmalarının ile terapi amacı ile
sürdürüldüğü şiir terapisine, çeşitli edebiyat eserlerin ruh sağlığını
geliştirmek ve korumak için kullanıldığı bibliyoterapinin sıklıkla
eşlik eder. Günlük tutmak ve izdüşümsel (reflective) yazı çalışmaları,
zorlayıcı ve travmatik deneyimlerin duygu yükünü atarak, özümsenmesi
ve yeniden anlamlandırılmasında önemli katkılar sunar.

Edebiyat konusunda bilgili ve klinik açıdan donanımlı şiir terapisti,
bir uygulama seansında çalıştığı birey veya danışanlarla bir edebi
eser sunarak,  kurgusal, karakterolojik ve imgesel yönlerinin detaylı
tartışmasını sürdürebilir. Eğer mevcutsa, farklı karakterlere ait
bakış açılarına karşılaştırmalı olarak değinilmesini sağlayabilir.
Bireylerin eserdeki sanatsal yapı içerisinde  kendilerine dair
parçalar bulmasına teşvik edebilir.  Son aşamada, şiir terapisti
bireyleri yaşadıkları özdeşleşim ve yeni farkındalıklarını özgün
yaratıcı yazı çalışmaları yada sözel paylaşım aracılığıyla kendi
benlikleri ile bütünleştirmeleri için yönlendirir.

Şiir terapisi, bireyin kendi ve diğerlerini algılamasında netlik
kazanması; yaratıcılık, öz-güven ve kendini ifade becerisinin artması;
yoğun duyguları kağıda dökerek gerilimini azaltması; yeni fikir, iç
görü ve bilgilerin sentezi yaparak yeni anlamlar oluşturması; davranış
ve tutumlarının değişmesini sağlayacak olgun başa çıkma becerilerinin
gelişimi yönünde katkı sağlar.

Şiir terapisi özellikle alkol ve madde bağımlılıklarının tedavisinde,
kronik ve terminal hastalıklarda psiko-sosyal desteğin bir parçası
olarak kullanıldığı gibi, ergenlerle, sorun yaşayan ailelerle,
psikiyatrik birimlerde,  huzurevlerinde ve travma tedavisinde
yaygınlıkla hizmete sunulan bir sanat psiko-terapisi türüdür.

Bu proje kapsamında edebiyata ilgileri çekilmek istenmiş, sanata
yönelmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca projenin en önemli konularından bir
tanesi olan ‘’Gelecek Zamana Umut Taşıyoruz’’  projesi kapsamında
yazar şair Burak Ballı’nın Kişisel Gelişim ve Tasavvufi alanındaki
bilgi birikimlerinin şiirsel anlatımına tanıklık edeceğiz.

Umudumuz, ülkemizin güzide insanlarının birlikte barış, sadakat ve
sağduyu içerisinde katkılarının artarak sürdürülmesi hedefini,
kamuoyuna tanıtabilmektir.