Proje Hakkında

Gelecek Zamana Umut Taşıyoruz
Cezaevi Mahkumlarının Yanındayız
Cezaevi Şiir Terapisi

Sosyal Sorumluluk Projesi
Burak Ballı Şiir Terapisi
Gelecek Zamana Umut Taşıyoruz

PROJE TASLAĞI ÖZETİ

Burak Ballı Şiir Terapisi projesi 2014 – 2015 tarihlerinde bir örnek ve ilk kez olması açısından aşağıda özetlenen proje taslağına göre tadil edilmiş bir program olarak uygulanmıştır.  Şiir Terapi etkinliğine katılan bireylerin hayata ve geleceğe bakışı açısından, daha olumlu tepkilerinin yer alması, okuma ve sanatsal yönlerinin ortaya çıkarılması, sosyal yönlerinin öne çıkarıldığı bir proje taslağı hazırlandı hotrussian brides.

Ülkemiz sınırları içerisinde belirlenen pilot illerde Cezaevlerindeki Mahkumlara, Basın Mensuplarına, Lise ve Üniversite Eğitim Kurumlarındaki Öğrenci ve Öğretmenlere, Polis Teşkilatına, Belediye ve Şirket Çalışanlarına yönelik şiir terapi programı gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirmek istediğimiz bu birliktelikten, bireylerin gelecek hedeflerinde ufuk açması umudunu taşıdık.

Dil, sembol ve hikayenin iyileştirici gücünü temel alarak, şiir, oyun, monolog gibi yaratıcı yazı çalışmalarının ile terapi amacı ile sürdürüldüğü şiir terapisine, çeşitli edebiyat eserlerin ruh sağlığını geliştirmek ve korumak için kullanıldığı bibliyoterapinin sıklıkla eşlik eder. Günlük tutmak ve izdüşümsel (reflective) yazı çalışmaları, zorlayıcı ve travmatik deneyimlerin duygu yükünü atarak, özümsenmesi ve yeniden anlamlandırılmasında önemli katkılar sunar.

Edebiyat konusunda bilgili ve klinik açıdan donanımlı şiir terapisti,  bir uygulama seansında çalıştığı birey veya danışanlarla bir edebi eser sunarak,  kurgusal, karakterolojik ve imgesel yönlerinin detaylı tartışmasını sürdürebilir. Eğer mevcutsa, farklı karakterlere ait bakış açılarına karşılaştırmalı olarak değinilmesini sağlayabilir. Bireylerin eserdeki sanatsal yapı içerisinde  kendilerine dair parçalar bulmasına teşvik edebilir.  Son aşamada, şiir terapisti bireyleri yaşadıkları özdeşleşim ve yeni farkındalıklarını özgün yaratıcı yazı çalışmaları yada sözel paylaşım aracılığıyla kendi benlikleri ile bütünleştirmeleri için yönlendirir.

Şiir terapisi, bireyin kendi ve diğerlerini algılamasında netlik kazanması; yaratıcılık, öz-güven ve kendini ifade becerisinin artması; yoğun duyguları kağıda dökerek gerilimini azaltması; yeni fikir, iç görü ve bilgilerin sentezi yaparak yeni anlamlar oluşturması; davranış ve tutumlarının değişmesini sağlayacak olgun başa çıkma becerilerinin gelişimi yönünde katkı sağlar.

Şiir terapisi özellikle alkol ve madde bağımlılıklarının tedavisinde, kronik ve terminal hastalıklarda psiko-sosyal desteğin bir parçası olarak kullanıldığı gibi, ergenlerle, sorun yaşayan ailelerle, psikiyatrik birimlerde,  huzurevlerinde ve travma tedavisinde yaygınlıkla hizmete sunulan bir sanat psiko-terapisi türüdür.

Bu proje kapsamında edebiyata ilgileri çekilmek istenmiş, sanata yönelmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca projenin en önemli konularından bir tanesi olan ‘’Gelecek Zamana Umut Taşıyoruz’’  projesi kapsamında yazar şair Burak Ballı’nın Kişisel Gelişim ve Tasavvufi alanındaki bilgi birikimlerinin şiirsel anlatımına tanıklık edeceğiz.

Umudumuz, ülkemizin güzide insanlarının birlikte barış, sadakat ve sağduyu içerisinde katkılarının artarak sürdürülmesi hedefini, kamuoyuna tanıtabilmektir.