Şiir Terapi Hakkında

Şiir terapisi özellikle alkol ve madde bağımlılıklarının tedavisinde,
kronik ve terminal hastalıklarda psiko-sosyal desteğin bir parçası
olarak kullanıldığı gibi, ergenlerle, sorun yaşayan ailelerle,
psikiyatrik birimlerde,  huzurevlerinde ve travma tedavisinde
yaygınlıkla hizmete sunulan bir sanat psiko-terapisi türüdür.

Dil, sembol ve hikayenin iyileştirici gücünü temel alarak, şiir, oyun,
monolog gibi yaratıcı yazı çalışmalarının ile terapi amacı ile
sürdürüldüğü şiir terapisine, çeşitli edebiyat eserlerin ruh sağlığını
geliştirmek ve korumak için kullanıldığı bibliyoterapinin sıklıkla
eşlik eder. Günlük tutmak ve izdüşümsel (reflective) yazı çalışmaları,
zorlayıcı ve travmatik deneyimlerin duygu yükünü atarak, özümsenmesi
ve yeniden anlamlandırılmasında önemli katkılar sunar.

Edebiyat konusunda bilgili ve klinik açıdan donanımlı şiir terapisti,
bir uygulama seansında çalıştığı birey veya danışanlarla bir edebi
eser sunarak,  kurgusal, karakterolojik ve imgesel yönlerinin detaylı
tartışmasını sürdürebilir. Eğer mevcutsa, farklı karakterlere ait
bakış açılarına karşılaştırmalı olarak değinilmesini sağlayabilir.
Bireylerin eserdeki sanatsal yapı içerisinde  kendilerine dair
parçalar bulmasına teşvik edebilir.  Son aşamada, şiir terapisti
bireyleri yaşadıkları özdeşleşim ve yeni farkındalıklarını özgün
yaratıcı yazı çalışmaları yada sözel paylaşım aracılığıyla kendi
benlikleri ile bütünleştirmeleri için yönlendirir.

Şiir terapisi, bireyin kendi ve diğerlerini algılamasında netlik
kazanması; yaratıcılık, öz-güven ve kendini ifade becerisinin artması;
yoğun duyguları kağıda dökerek gerilimini azaltması; yeni fikir, iç
görü ve bilgilerin sentezi yaparak yeni anlamlar oluşturması; davranış
ve tutumlarının değişmesini sağlayacak olgun başa çıkma becerilerinin
gelişimi yönünde katkı sağlar.